کامپیوتر بدون کیس

کامپیوتر بدون کیس کامپیوتر بدون کیس هانت کی، مفهومی نو از کامپیوترهای بدون کیس سر انجام هانت کی هنگ کنگ، کامپیوترهای بدون کیس را با مفهومی تازه به تولید انبوه رساند. کامپیوتر بدون کیس هانت کی شامل مانیتور، کیس، کابل ها، وب کم و اسپیکرها در غالب یک بدنه می باشد که به [...]