آیا استفاده از کابل شارژ تقلبی به گوشی آیفون شما صدمه می‌زند؟

آیا استفاده از کابل شارژ تقلبی به گوشی آیفون شما صدمه می‌زند؟ این روزها استفاده از تلفن‌های همراه تبدیل به بخشی جدانشدنی از زندگی افراد شده است. در این شرایط طبیعی است که وقتی شارژ گوشی آیفونتان به‌سرعت در حال تمام شدن است، مضطرب شده و بخواهید با اولین کابلی که به دستتان می‌رسد، [...]