Auto Surveillance VLAN یا VLAN نظارتی چیست ؟

Auto Surveillance VLAN یا VLAN نظارتی چیست؟ یک راه سریع و آسان برای راه اندازی یک ساختار نظارتی امن و قابل اعتماد در بستر شبکه هنگامی که سیستم های نظارتی بر پایه IP نیاز به یکپارچه شدن با سیستم های عملیاتی پیدا می کنند، کسب و کار ها با یک چالش بزرگ روبرو خواهند [...]