به زبان ساده: هیت سینک چیست؟

هیت سینک چیست؟  هیت سینک قطعه ایست فلزی که برروی یک تراشه مانند پردازشگر و یا رم نصب می‌شود و حرارت را از اجزا به سمت پره ها هدایت می‌کند. هیت سینک ها به خودی خود قطعاتی غیر فعال هستند و هیچ بخش متحرکی ندارند. هرچند در برخی موارد ـ مانند پردازنده مرکزی یا [...]