ساعت‌کاری شرکت آونگ در ایام نوروز

ساعت‌ کاری شرکت آونگ: از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن فردا که نیامده ست فریاد مکن برنامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن نوروز باستانی ایران زمین ،‌جشن تحولی به احسن الحال ، نماد شادی و شکوفایی ، بیان همدلی و هم پیمانی، زمان شنیدن ترنم پاکی [...]