یکبار برای همیشه؛ تفاوت بین مگابیت (Mb) و مگابایت (MB)

آیا تفاوت بین مگابیت (Mb) و مگابایت (MB) را می‌دانید؟ بااینکه این دو مشابه به نظر می‌رسند و مخففشان هم به هم شبیه است، در حقیقت بسیار باهم متفاوت هستند. هردوی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند چراکه در بعضی موارد مثل اتصال اینترنت (که پول زیادی ماهانه برایش می‌پردازید) سرعت اطلاعات را تعیین می‌کنند [...]