مسابقه ویژه آونگ به مناسبت بازگشایی مدارس

مسابقه ویژه آونگ به مناسبت بازگشایی مدارس تابستان هم به سرعت برق شروع شد و گذشت و تنها دو هفته به پایانش زمان باقی مانده است. همیشه پایان تابستان یادآور فصل شیرین! درس و مدرسه و دانشگاه بوده است. ما هم تصمیم گرفتیم در این دوران که خیلی‌ها برای بازگشت به مدرسه در حال آماده [...]