روتر بیسیم پرقدرت و سریع دو باند تندا AC18

روتر بیسیم پرقدرت و سریع دو باند تندا AC18 روتر فوق سریع AC1900 با پوشش وسیع و تکنولوژی beamforming تندا AC18