سیستم عامل جدیدی از گوگل که جایگزین اندروید خواهد شد!

سیستم عامل جدیدی از گوگل که جایگزین اندروید خواهد شد! گوگل ساخت و توسعه سیستم عامل جدیدی را از دو سال قبل آغاز کرده است و احتمال می رود که تا چندین سال آینده این سیستم عامل جایگزین اندروید شود. سیستم عامل جدید گوگل با نام فیوشا ارائه خواهد شد و این سیستم عامل [...]