USB 3.1 چیست و چه تفاوتی با USB 3.0 دارد؟

USB 3.1 چی‍ست ؟ اگر این پرسش که USB 3.1 چیست برای شما بی پاسخ مانده شاید کافی باشد بدانید که USB 3.0 سومین نسخه‌ی اصلی از استاندارد یو اس بی (USB) است که نام آن توسط انجمن مجریان یو اس بی (USB-IF) به USB 3.1 Gen 1 تغییر یافته، بدون اینکه تغییری در [...]