معرفی 6 مورد از فناوری‌های xDSL + مقایسه

معرفی کوتاه ۶ فناوری xDSL در این مقاله به بررسی تفاوت ADSL و VDSL پرداخته ایم. اما ممکن است به جز این ۲ واژه با کلمات مشابه دیگری هم مواجه شده باشید. در این نوشتار به صورت خلاصه با تعاریف آن ها آشنا می شویم. SHDSL - خط اشتراک دیجیتال متقارن SHDSL دارای سرعت‌ [...]