٧ راه حل برای سال نو: بیایید دیگر هیچ اطلاعاتی را از دست ندهیم!

٧ راه حل برای سال نو: بیایید دیگر هیچ اطلاعاتی را از دست ندهیم! قبل از آغاز سال نو، باید نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم چه چیزهایی را فراموش کرده ایم، چه چیزهایی بدست آورده ایم و چه اشتباهاتی را مرتکب شده ایم تا بتوانیم آن ها را بهبود دهیم و سالی پر [...]