چگونه یک MW3 جدید را به شبکه مش موجود اضافه کنیم ؟

چگونه یک MW3 جدید را به شبکه مش موجود اضافه کنیم ؟ مراحل اضافه کردن یک سیستم MW3 جدید به شبکه مش موجود گام اول :برای اضافه کردن MW3 جدید از طریق تلفن همراه خود به شبکه MW3 WiFi وصل شده وارد منوی “Setting” > “Add nova” شوید. گام دوم : [...]