تقدیر از نمایندگان برتر آونگ در سمینار ای دیتا

تقدیر از نمایندگان برتر آونگ در سمینار ای دیتا همانطور که در پست های قبلی سایت مشاهده کردید کنفرانس و سمینار ای دیتا در 28 مهر ماه برگزار شد، اما بخش مهمی از این سمینار تقدیر از نمایندگان برتر شرکت آونگ بود که در این بخش آقای بهرام شفق مدیر فروش شرکت آونگ به [...]