چگونه روتر 5G دی-لینک CES2019 سرعت را بهبود می بخشد؟

روتر 5G دی-لینک به CES2019 سرعت می بخشد دی-لینک با معرفی روتر جدید DWR-2010 خود به شما قول می‌دهد تا فناوری اینترنت پهن باند را در نیمه دوم سال 2019 به خانه‌های شما بیاورد. روتر پیشرفته DWR-2010 با تکنولوژی 5G NR اولین ورود دی-لینک به دنیای فناوری پهن باند 5G محسوب می‌شود؛ البته تا [...]