چرا نباید رمز wifi خود را در اختیار دیگران قرار دهید!

چرا نباید رمز wifi خود را در اختیار دیگران قرار دهید! در دنیای امروز که به شدت به اینترنت وابسته هستیم، به‌طور حتم برای شما بارها پیش آمده که افراد مختلف درخواست رمز wifi شما را کرده باشند. گذشته از اینکه در این مواقع پاسخ منفی، غیرمؤدبانه به‌حساب می‌آید، پاسخ مثبت نیز ریسک‌هایی را [...]