دیکشنری ای دیتا : تکنولوژی TRIM چیست ؟

دیکشنری ای دیتا : تکنولوژی TRIM چیست ؟ SSD ها از یک حالت نوشتن اطلاعات استفاده می‌کنند که در آن قبل از ثبت داده‌های جدید تمامی داده‌های قدیمی را پاک می‌کنند؛ درست برخلاف دیسک‌های قدیمی که داده‌ها را می توانند مستقیما روی داده های قبلی بنویسند. این قابلیت باعث می‌شود که SSD با کارایی [...]