چگونه اطلاعات را به صورت دائمی از روی درایو حذف کنیم؟

پاک کردن اطلاعات از روی درایو ذخیره سازی به صورت دائمی پاک کردن درایو به معنی خالی کردن کامل و همیشگی درایو از اطلاعات است.وقتی شما یک پارتیشن را حذف می کنید و یا درایو را فرمت می کنید باز هم اطلاعات به صورت دائمی پاک نمی شوند. شما نیاز دارید تا چند قدم [...]