آیا با لایه امنیتی گوگل آشنایی دارید؟

آیا با لایه امنیتی گوگل آشنایی دارید؟ از آنجایی راه های مختلفی برای نفوذ به رمزهای عبور حساب های کاربری مختلف وجود دارد، نمی توان به رمزعبوری ساده برای حفظ امنیت داده ها در حساب های مختلف اطمینان کرد. این موضوع ثابت شده است که انتخاب یک رمز عبور ساده راه مناسب و امنی [...]