جایزه ی 30 میلیون دلاری گوگل

جایزه ی 30 میلیون دلاری گوگل آئودی : گامی بلند به سمت جهانی ناشناخته شرکت آئودی با گروهی از دانشمندان در حال ساخت رباتی برای ارسال به ماه می باشد حال خبر می رسد که این پروژه در مراحل پایانی بوده و ماه نورد آئودی با نام لونار کواترو (Lunar Quattro) بعد از تست های [...]