5 ویژگی جدید اپ اینباکس گوگل که نباید از دست بدهید

5 ویژگی جدید اپ اینباکس گوگل که نباید از دست بدهید اگر به استفاده از اپ Inbox گوگل روی آورده و آن را جایگزین اپ سنّتی جی‌میل کرده باشید، احتمالاً متوجه شده‌اید که این اپ برخی امکانات و ویژگی‌های اساسی و اولیه را ندارد. خوشبختانه گوگل به تازگی این اپ را به‌روزرسانی کرده و پنج [...]