همه چیز در مورد رم ECC و non-ECC

مقایسه رم ECC و non ECC. چرا باید در  سرور ها و سیستم های تجاری از رم ECC استفاده نمود؟ هر چقدر که وابستگی صنعت به Big data افزایش می یابد، بحث به حداقل رساندن از خطای داده از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. یکی از مهم ترین نقاطی که امکان از دست رفتن [...]