دسته بندی کابل شامل کابل های مسی بدون شیلد (cat5, cate6)، شیلد دار (cat 5)، بدون شیلد (cat 6A (10G)) و بدون شیلد ضد حریق (cat 6 (LSZH)) می باشد