• توانایی مدیریت AP16
  • مدیریت 32 کانال به صورت همزمان
  • امکان دسترسی به 150 کاربر
  • دارای پورتال صفحه سفارشی
  • 3 سال گارانتی آونگ