• مناسب انواع سیم های شبکه و مخابراتی
  • پانچ کردن سیم های شبکه و مخابراتی در داخل ترمینالها، کیستونها و پچ پنلهای غیر ماژولار
  • دارای تیغه نگه دارنده مطمئن