• دارای ۲۴/۴۸ پورت Rj45
  • مناسب برای کابل Cat 6 UTP
  • قابل نصب در رک