• ۴ زوج کابل بدون شیلد
  • استاندارد 24AWG
  • رنگ طوسی