• پچ کورد Cat6A
  • در اندازه های ۱ و ۳ متری
  • رنگ آبی