کابل شبکه Indoor

صفحه اصلی/کابل شبکه Indoor
    • کابل شبکه سانت، سری Cat7 SFTP با مشخصات ۴ زوج شیلد دار با هادی مسی ۲۳AWG دارای روکش LSZH و PVC و امپدانس ۱۰۰ اهم می باشد.
    • دارای روکش PVC و LSZH و توانایی انتقال اطلاعات تا سرعت ۱۰Gbps را دارد.
    • کابل شبکه سانت Cat7 SFTP دارای طراحی ویژه جهت کاهش انرژی Cross Talk می باشد.
    • کابل SFTP سانت دارای فویل و شیلد (محافظ بهم بافته شده فلزی) می باشد که حداکثر مقاومت در برابر نویزهای محیط را ایجاد می کند.
    • این کابل دارای استاندارد ETL و UL بوده ودارای قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی ( LANs) می باشد .
    • کابل های شبکه سانت در حلقه های ۳۰۵ و ۵۰۰ متری و به رنگ طوسی قابل ارائه می باشد.
    • کابل شبکه سانت، سری Cat 6A SFTP با مشخصات ۴ زوج شیلد با هادی مسی ۲۳AWG دارای روکش LSZH و PVC و امپدانس ۱۰۰ اهم می باشد .
    • دارای روکش PVC و LSZH و توانایی انتقال اطلاعات تا سرعت ۱۰Gbps می باشد.
    • کابل شبکه cat 6A سانت دارای طراحی ویژه جهت کاهش انرژی Cross Talk می باشد.
    • کابل SFTP سانت دارای فویل و شیلد (محافظ بهم بافته شده فلزی) می باشد که حداکثر مقاومت در برابر نویزهای محیط را ایجاد می کند.
    • این کابل دارای استاندارد ETL و UL بوده ودارای قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی ( LANs) می باشد .
    • کابل های شبکه سانت در حلقه های ۳۰۵ و ۵۰۰ متری و به رنگ طوسی قابل ارائه می باشد.
    • کابل شبکه سانت، سری Cat 6 UTP با مشخصات ۴ زوج بدون شیلد با هادی مسی ۲۳AWG دارای روکش LSZH و PVC و امپدانس ۱۰۰ اهم و تست فلوک می باشد .
    • سرعت و پهنای باند فرکانسی کابل شبکه سانت، ۲۵۰ مگاهرتز و با استاندارد ETL و UL بوده ودارای قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی ( LANs) می باشد .
    • کابل های شبکه سانت در حلقه های ۳۰۵ و ۱۰۰ متری و به رنگ طوسی قابل ارائه می باشد.
    • کابل شبکه سانت، سری Cat 6 SFTP با مشخصات ۴ زوج شیلد و فویلدار با هادی مسی ۲۳AWG دارای روکش LSZH و PVC و امپدانس ۱۰۰ اهم و تست فلوک می باشد .
    • کابل شبکه cat 6 SFTP سانت، دارای فویل و شیلد (محافظ بهم بافته شده فلزی) می باشد که حداکثر مقاومت در برابر نویزهای محیط را ایجاد می کند.
    • سرعت و پهنای باند فرکانسی کابل شبکه سانت ۲۵۰ مگاهرتز با استاندارد ETL و UL بوده و دارای قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی ( LANs) می باشد.
    • کابل های شبکه سانت در حلقه های ۳۰۵ متری و به رنگ طوسی و روی قرقره قابل ارائه می باشد.
    • کابل شبکه سانت، سری Cat 6 FTP با مشخصات ۴ زوج شیلد و فویلدار با هادی مسی ۲۳AWG دارای روکش LSZH و PVC و امپدانس ۱۰۰ اهم و تست فلوک می باشد .
    • کابل شبکه Cat 6 FTP سانت دارای فویل (محافظ فلزی) می باشد که حداکثر مقاومت در برابر نویزهای محیط را ایجاد می کند.
    • سرعت و پهنای باند فرکانسی کابل شبکه سانت ۲۵۰ مگاهرتز و دارای استاندارد ETL و UL بوده دارای قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی ( LANS) می باشد.
    • کابل های شبکه سانت در حلقه های ۳۰۵ متری و به رنگ طوسی و روی قرقره قابل ارائه می باشد.
    • کابل شبکه Cat5e UTP سانت، ۴زوج بدون شیلد با هادی مسی۲۴AWG .
    • دارای امپدانس ۱۰۰ اهم و رو کش LSZH و PVC و تست فلوک می باشد.
    • سرعت و پهنای باند فرکانسی کابل های شبکه سانت ۱۰۰ مگاهرتز بوده و دارای استاندارد های EC,ETL و UL است.
    • این کابل قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی ( LANS) را دارا می باشد.
    • کابل های شبکه سانت Sunet در حلقه های ۳۰۵ و ۱۰۰ متری به رنگ طوسی قابل عرضه می باشد.
    • کابل شبکه سانت، سری Cat 5e FTP با مشخصات ۴ زوج فویلدار با هادی مسی ۲۴AWG دارای روکش LSZH و PVC و امپدانس ۱۰۰ اهم و تست فلوک می باشد .
    • کابل Cat 5e FTP سانت دارای فویل (محافظ فلزی) می باشد که حداکثر مقاومت در برابر نویزهای محیط را ایجاد می کند.
    • سرعت و پهنای باند فرکانسی کابل های شبکه سانت ۱۰۰ مگاهرتز است و دارای استاندارد ETL و UL بوده و دارای قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی ( LANS) می باشند.
    • کابل های شبکه سانت در حلقه های ۳۰۵ متری و به رنگ طوسی قابل ارائه می باشد.
    • کابل شبکه سانت، سری Cat 5e SFTP با مشخصات ۴ زوج بدون شیلد با هادی مسی ۲۴AWG دارای روکش LSZH و PVC و امپدانس ۱۰۰ اهم و تست فلوک می باشد .
    • کابل شبکه سانت، سری cat 5e SFTP دارای فویل و شیلد ( محافظ بهم بافته شده فلزی) می باشد که حداکثر مقاومت در برابر نویزهای محیط را ایجاد می کند.
    • سرعت و پهنای باند فرکانسی کابل شبکه سانت ۱۰۰ مگاهرتز بوده ودارای استاندارد ETL و UL است.
    • این کابل شبکه دارای قابلیت نصب افقی در شبکه های محلی (LANS) می باشد.
    • کابل های شبکه سانت در حلقه های ۳۰۵ و ۱۰۰ متری و به رنگ طوسی قابل ارائه می باشد.

عنوان

Go to Top