• ۴ زوج کابل تنیده شده با روکش فویل
  • رنگ کابل مشکی
  • ضخامت کابل 24AWG