• ۴ زوج کابل تنیده شده بدون روکش
  • رنگ کابل آبی و طوسی
  • ضخامت کابل 24AWG