• پچ کورد فیبر نوری سانت مناسب برای اتصال بین پچ پنل فیبر و سوئیچ شبکه می باشد .
  • پچ کوردهای فیبر سانت در مدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود هستند و در مالتی مود مناسب فیبر مالتی مود می باشند.
  • دو سر پچ کورد فیبر سانت دارای کانکتورهای مختلفی مانند LC-LC ، SC-FC ، LC-SC و SC-SC ، FC-FC ، ST-ST می باشد.
  • پچ کورد فیبر سانت قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد و براحتی نمی شکند. طول این پچ کوردها ۱، ۳ و ۵ متری می باشد.
  • پچ کورد شیلدار Cat 6A STP سانت دراندازه های متفاوت 0.5 الی 5 متری طوسی رنگ
  • دارای سوکت تزریقی (MOULDED) تولید شده با کابل افشان جهت خمش بیشتر و جلوگیری از شکنندگی کابل
  • دارای استانداردهای بین المللی
  • پچ کورد شیلدار Cat 6 STP سانت دراندازه های متفاوت 0.5 الی 5 متری طوسی رنگ
  • دارای سوکت تزریقی (MOULDED ) تولید شده با کابل افشان جهت خمش بیشتر و جلوگیری از شکنندگی کابل
  • دارای استانداردهای بین المللی
  • پچ کورد شیلدار Cat5e سانت دراندازه های متفاوت 0.5 الی 5 متری طوسی رنگ
  • دارای سوکت تزریقی ( MOULDED ) تولید شده با کابل افشان جهت خمش بیشتر و جلوگیری از شکنندگی کابل
  • دارای استانداردهای بین المللی
  • پچ کورد بدون شیلد فلت Flat سانت در سری Cat6 UTP , Cat5 UTP
  • دراندازه های متفاوت 0.5 الی 5 متری در رنگبندی متنوع
  • دارای ضخامت کابل 32AWG
  • دارای استانداردهای بین المللی
  • پچ کورد بدون شیلد Cat6 سانت دراندازه های متفاوت 0.3 الی 5 متری در رنگبندی متنوع
  • دارای سوکت تزریقی ( MOULDED ) تولید شده با کابل افشان جهت خمش بیشتر و جلوگیری از شکنندگی کابل
  • دارای استانداردهای بین المللی
  • پچ کورد Cat5e سانت در اندازه های متفاوت 0.3 الی 5 متری در رنگبندی متنوع
  • دارای سوکت تزریقی ( MOULDED ) تولید شده با کابل افشان جهت خمش بیشتر و جلوگیری از شکنندگی کابل
  • دارای استانداردهای بین المللی.

Go to Top