• پچ کورد فیبر نوری سینگل مود
  • کانکتور LC-SC
  • طول 1 متر، 3 متر و 5 متری