• در مدل های 24،12،6 پورت
  • صرفه جویی در زمان و هزینه برای نصب
  • قابل استفاده برای انواع کانکتورهای استاندارد و کابل ها