• دارای رینگ نگهدارنده پیگتیل
  • 19 اینچی و قابل نصب در رک
  • دارای 24 پورت