• پچ پلیت فیبر
  • دارای ۳ آداپتور SC داپلکس
  • سایز ۱ یونیت و قابل نصب در رک