• راه اندازی بدون پیچیدگی٬بدون نیاز به کابل کشی : با استفاده از کابل کشی برق میتوانید دستگاه را راه اندازی نمایید. امکان نظارت بر محیط را بدون نیاز به کابل کشی شبکه فراهم میکند.
  • دید در شب٬ سنسور صدا و حرکت: با قابلیت هشدار و به کمک سنسور های صدا و حرکت هیچ اتفاقی از دید شما پنهان نمیماند.
  • پشتیبانی از قابلیت Cloud DLINK:هر زمان و هر کجا که مایل هستید میتوانید با استفاده از سرویس mydlink خانه و محل کار خود را کنترل کنید.
  • 3 سال گارانتی آونگ