• ضد آب و ضد گرد و غبار
  • بخاری/ دمنده برای حفاظت در برابر دمای هوای سرد و گرم
  • منبع تغذیه داخلی برای مدیریت آسان کابل
  • براکت های قابل نصب با زاویه قابل تغییر