• دارای 4 پورت PRI (E1 or T1)/CAS/R2
  • دارای 2 نشانگر LED به ازای هر پورت که وضعیت پورت را مشخص می کند
  • 3 سال گارانتی آونگ