• لنز وری فوکال
  • زاویه پوشش دهی 95-42 درجه
  • سازگار با دوربین های DCS-3410 و DCS-3420