• دارای ظرفیت 4 ،8 ،16 ، 32 گیگابایت
  • کوچک و قابل حمل
  • طراحی انعطاف پذیر و باریک