• جایگزین در پوش در انتها
  • دارای محل اتصال بند
  • سرعت خواندن تا 40MB/s و نوشتن تا 10MB/s
  • گارانتی مادام العمر