• با سراسر جهان تماس تلفنی برقرار کنید: تقریبا هر جایی که به اینترنت دسترسی داشته باشید می توانید تماس برقرار کنید. این دستگاه از طریق رابط گرافیکی به راحتی راه اندازی می شود
  • صدای فوق العاده: دارای بلندگو با سیستم حذف اکو،CNG،پشتیبانی از VAD و Dynamic Jitter Buffer برای داشتن کیفیت صدای عالی
  • ویژگی های کامل یک تلفن: قابلیت های متنوع مانند انتقال تماس، انتقال و انتظار تماس، کنفراس سه نفره، تماس سریع، دفترچه تلفن و نمایش شماره تماس گیرنده
  • 3 سال گارانتی آونگ
  • با سراسر جهان تماس تلفنی برقرار کنید: تقریبا هر جایی که به اینترنت دسترسی داشته باشید می توانید تماس برقرار کنید. این دستگاه از طریق رابط گرافیکی به راحتی راه اندازی می شود.
  • صدای فوق العاده: دارای بلندگو با سیستم حذف اکو،CNG،پشتیبانی از VAD و Dynamic Jitter Buffer برای داشتن کیفیت صدای عالی
  • ویژگی های کامل یک تلفن: قابلیت های گسترده مانند انتقال تماس، انتقال و انتظار تماس، کنفراس سه نفره، تماس سریع، دفترچه تلفن و نمایش شماره تماس گیرنده
  • 3 سال گارانتی آونگ

Go to Top