• نوع فیبر نوری SC-SC کانکتور
  • دارای دو حالت Simple و Duplex