روتر بیسیم تندا AC15

روتر های سری AC سریعترین و حرفه ای ترین دسته روتر ها بوده و از دوباند مختلف برای شبکه بیسیم بهره میبرند.
در مدل های حرفه ایی از تکنولوژی Beamforming نیز پشتیبانی میشود که امواج Wi-Fi را به سمت دستگاه متصل، هدف گرفته و باعث افزایش دقت و برد شبکه بیسیم میشود