روتر “مسیریاب” دستگاهی است که میتواند شبکه های مختلف را به همدیگر متصل کند. در حقیقت دو یا چند شبکه مختلف میتوانند از منابع یکدیگر بهره ببرند اگر توسط یک روتر به هم معرفی شده باشند. چون اینترنت یک شبکه محسوب میشود شبکه منزل یا اداره برای اتصال به شبکه اینترنت نیازمند به یک روتر است.

روترهای بیسیم میتوانند اینترنت را از طریق کابل شبکه یا Wi-Fi دریافت و با دیگر دستگاه در شبکه های مختلف به اشتراک بگذارند.
همچنین در حالت های کاری مختلف در شبکه بکار گرفته شوند (WDS/Repeater/WISP/Router).
روترها دستگاه های بسیار سریعی بوده و یکی از اجزای مهم شبکه های خانگی و اداری محسوب میشوند