پرسرعت و بروی باند 2.4Ghz با سرعت 300Mbps به شبکه وصل شوید و تفاوت در سرعت و برد شبکه را احساس کنید.