پرسرعت و با دو باند مجزا به شبکه وصل شوید، سری AC کارت شبکه بیسیم تندا، تحول اساسی در سرعت شبکه شما ایجاد میکند. از سرعت لذت ببرید.