این دسته بندی از سوییچ ها مخصوص کاربران خانگی و ادارات کوچک میباشد و میتواند تمامی نیاز کاربران عادی و خانگی را برطرف کند. از مزایای این دسته بندی، طراحی زیبا و شکیل آنهاست که مناسب با محیط خانه و دفاتر کوچک طراحی شده است