این دسته از سوییچ ها مناسب دفاتر شهری و ادارات بوده و میتوان از آنها در طبقات و اتاق سرور استفاده کرد. بیشتر کاربرد این سوییچ ها در لایه Access بوده و میتوانند بسته به تعداد پورت، تعداد زیادی از کاربران را پوشش بدهند.